Gezien de urgentie bij inwoners en ondernemers om te besparen op de energierekening onderschrijft de VNG het doel van de regeling lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. Wel hebben we verbetervoorstellen om het programma beter te laten aansluiten bij de lokale praktijk.

Regeling Lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma

Vanaf 2023 kunnen gemeenten een aanvraag doen voor de regeling Lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. Vervolgens kunnen gemeenten met een lokale aanpak kwetsbare eigenaren van een huis met een slecht energielabel extra ontzorgen bij het isoleren van hun woning. Dit kunnen zij doen met een ontzorgingsaanbod en extra subsidie. 

Regeling versterkt regierol gemeenten

Dat gemeenten zelf kunnen bepalen of ze de regeling inzetten ter versnelling van de wijkaanpak of voor een aparte isolatieaanpak, zien we als een versterking van de gemeentelijke regierol. 

Doel sluit aan op driepuntenplan VNG

Het doel van de regeling sluit aan op ons driepuntenplan (pdf, 145 kB) voor de versnelling van isolatie om energiearmoede op langere termijn te verminderen. We willen dan ook graag dat deze regeling een succes wordt.

Verbetervoorstellen

Om de regeling te laten slagen is het wel belangrijk dat deze voor gemeenten zo eenvoudig mogelijk is en voldoende ruimte biedt voor maatwerk. Van gemeenten hebben we hierover een aantal zorgpunten en suggesties meegekregen. Onderstaande verbetervoorstellen zijn in onze consultatiereactie verder uitgewerkt.

  • Stel op korte termijn extra middelen beschikbaar, om kwetsbare woningeigenaren sneller te helpen bij het verlagen van hun energierekening. We hebben daarom de Kamer gevraagd in te stemmen met het amendement van de leden Thijssen en Kröger. Dat roept op om in 2023 € 300 miljoen extra in te zetten voor de lokale aanpak en om vanaf 2023 structureel extra geld in te zetten. 
  • Geef duidelijkheid over middelen na 2024, zodat gemeenten een langjarig programma kunnen opzetten
  • Maak op korte termijn een natuurinclusieve aanpak mogelijk
  • Maak het ook voor kleine gemeenten aantrekkelijk om een aanvraag te doen
  • Vereenvoudig de verantwoording en monitoring 
  • Bied de mogelijkheid van financieel maatwerk in specifieke gevallen 
  • Verleng de doorlooptijd van de regeling naar 5 jaar zodat ook VvE’s kunnen meedoen
  • Heb oog voor de potentieel afremmende werking van de asbestproblematiek voor de isolatieopgave

Meer informatie