In een ledenbrief praat de VNG u bij over gesprekken die we voeren met het ministerie van OCW en de onderwijskoepels. Deze gesprekken gaan over ventilatie in schoolgebouwen, maar ook over de bredere opgave op het gebied van onderwijshuisvesting. We vragen hierbij uw aandacht voor 4 zaken.

We zien dat veel gemeenten en schoolbesturen al hebben gewerkt aan het verbeteren van de ventilatie in scholen, maar dat er ook scholen zijn waar de ventilatie nog onvoldoende op orde is. Omdat het urgent is om te komen tot optimalisatie van ventilatie in alle schoollokalen, hebben het ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad en de VNG afspraken gemaakt over maatregelen die op de korte termijn resultaat opleveren. Zo krijgen de scholen extra geld en ondersteuning voor de aanschaf van C02-meters. Schoolbesturen en gemeenten kunnen hulp inroepen van kenniscentrum Ruimte-OK via www.ventilatiehulp.nl, waarbij scholen met een hulpvraag door een expert bezocht kunnen worden. Deze expert adviseert over goed gebruik van bestaande ventilatiemogelijkheden en helpt met het maken van een plan om de ventilatie snel te verbeteren. Ook bekijkt hij wat er op langere termijn eventueel nog meer nodig is om de ventilatie op orde te krijgen.

Wat vragen wij van u?

  1. Inventariseer de stand van zaken van de ventilatie in schoolgebouwen met format van RuimteOK en stuur dit aan ventilatie@ruimte-ok.nl
  2. Stuur de gegevens van een ambtelijk contactpersoon naar ventilatie@ruimte-ok.nl
  3. Bepaal in overleg met de schoolbesturen de meest urgente knelpunten rondom ventilatie en bekijk gezamenlijk of en hoe deze met bestaande regelingen op te lossen zijn.
  4. Stuur het overzicht van de staat van schoolgebouwen in uw gemeente aan info@vng.nl, met als onderwerp ‘Overzicht schoolgebouwen’.

Meer informatie