Gemeenten en zorgaanbieders werken samen om de beste jeugdzorg en ondersteuning te leveren. Door de grote diversiteit in contracten kost de administratie echter veel tijd. Voor de Jeugdwet gaat het Ketenbureau i-Sociaal Domein, samen met gemeenten en zorgaanbieders, aan de slag met contractstandaarden.

Via een community en consultatiebijeenkomsten in maart kunnen gemeenten het project volgen en meedenken over de nieuwe standaarden. 

Met contractstandaarden willen we onnodige diversiteit wegnemen zonder dat dit ten koste gaat van de beleidsvrijheid van gemeenten op gebied van innovatie, samenwerking en transformatie. Het project Contractstandaarden heeft als doel om tot een contractstandaard per uitvoeringsvariant te komen voor jeugdhulp. 

Onze aanpak

Er is een expertteam samengesteld die de concept-contractstandaarden ontwikkelt. De concepten worden voorgelegd aan een representatieve begeleidingsgroep met ervaringsdeskundigen op gebied van inkoop- en contractmanagement van gemeenten en zorgaanbieders. Daarnaast worden er op 22 en 24 maart consultatiebijeenkomsten georganiseerd voor iedereen die in de praktijk werkt met contracten. Deelnemers kunnen hun reactie geven op de voorstellen. De uitkomsten van de consultatiebijeenkomsten worden samengevat, geduid en beoordeeld door de begeleidingsgroep.

Op de hoogte blijven?

Via de community 'Contractstandaarden' op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein houden we u actief op de hoogte van alle activiteiten en ontwikkelingen. In deze community vindt u ook de data voor de consultatiebijeenkomsten in maart waarvoor u zich kunt aanmelden. Als u lid bent van de community, kunt u ook vragen stellen en reageren op berichten in deze groep.