In de meest recente ledenbrief over de hersteloperatie kinderopvangtoeslag informeren we gemeenten over de wijzigingen die in het herstelproces zijn aangebracht naar aanleiding van de herijking van de hersteloperatie. Ook gaan we in op andere actuele ontwikkelingen.

De brief gaat in op:

  • de uitkomsten van de herijking van het financieel proces;
  • aanpassingen aan de ondersteuning door de VNG en vernieuwde routekaart;
  • ruimhartige ondersteuning aan gedupeerden;
  • nieuwe regelingen zoals ouders in het buitenland, de kindregeling, uithuis geplaatste kinderen en de ex-partner regeling;
  • huur-, zorgtoeslag en kindgebonden budget.

Over de hersteloperatie

De Belastingdienst/Toeslagen compenseert gedupeerde ouders op financieel gebied. Sinds september 2020 ondersteunen gemeenten op verzoek van het kabinet tienduizenden ouders die zijn getroffen door problemen met kinderopvangtoeslag. Zij bieden brede ondersteuning op de 5 leefgebieden (huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen) aan alle mogelijk gedupeerden die zich aanmelden. Regelmatig informeert de VNG gemeenten via een ledenbrief over de stand van zaken van de hersteloperatie.

Meer informatie