TNO ontwikkelde een tool 'spookbewoning' die gemeenten helpt in beeld te brengen welke woningen mogelijk onterecht langer dan 6 maanden leegstaan in de Basisregistratie Personen (BRP) en mogelijk voor criminele doeleinden worden gebruikt. De tool is nu beschikbaar via het Kennisplatform Ondermijning (KPO).

De tool is ontwikkeld samen met de gemeenten Amstelveen en Diemen en met steun van de provincie Noord-Holland. De eerste resultaten van het werken met de tool zijn veelbelovend.

Beschikbaarheid via KPO

Voor gemeenten die onder het RIEC/LIEC-convenant vallen, stelt het LIEC (Landelijk Informatie- en Expertise Centrum) deze tool nu beschikbaar. Als u over een geregistreerd account beschikt, kunt u de tool en bijbehorende documentatie raadplegen en downloaden via het KPO. Als u nog niet over een account beschikt, kunt u zich laten registreren.

LIEC en ondermijning in de vastgoedketen

Het LIEC faciliteert de landelijke aanpak van de diverse verschijnselen van ondermijning via Landelijke Fenomeentafels (LFT’s). De LFT Ondermijning in de vastgoedketen richt zich op het duurzaam tegengaan van het zo geheten 'misbruik van legale structuren'. Met als uiteindelijke doel dat vastgoed minder vaak bijdraagt aan het faciliteren van ondermijning en georganiseerde criminaliteit.

De tool spookbewoning sluit daar goed op aan: het biedt een nieuw handelingsperspectief om als gemeente crimineel misbruik van woningen nog effectiever te kunnen detecteren en aan te pakken. Hiermee versterkt de LFT de aanpak en komt ons gezamenlijke doel in de strijd tegen ondermijning weer een stap dichterbij.