De VNG had 20 maart een bestuurlijk overleg Wmo met staatssecretaris Maarten van Ooijen. Aan de orde kwamen onder meer de inkomensafhankelijke eigen bijdrageregeling, resultaatgericht beschikken, de meerkosten als gevolg van het scheiden van wonen en zorg en volume-indexatie in de uitkering Beschermd Wonen.

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten uit het volledige verslag van dit bestuurlijk overleg.

Inkomensafhankelijke bijdrageregeling

Het wetsvoorstel tot het invoeren van een inkomensafhankelijke bijdrageregeling in de Wmo wordt half april aangeboden aan de Tweede Kamer. De VNG vindt het belangrijk dat het wetsvoorstel per 1-1-2026 van kracht wordt en zal het voorstel richting de Kamer steunen, ondanks de bezwaren die er ook zijn.

Resultaatgericht beschikken

Er werd in het overleg geen overeenstemming bereikt over resultaatgericht beschikken. Er is oog bij het rijk voor de opgaven waar gemeenten voor staan. De VNG en VWS willen beiden de discussie verder voeren in het kader van het houdbaarheidsonderzoek en de Meerjarenagenda Wmo.

Meerkosten in Wmo als gevolg van scheiden wonen en zorg

Wat de Wmo-meerkosten als gevolg van de beleidsmaatregel scheiden wonen en zorg betreft, hebben de VNG en het rijk in het kader van het Programma wonen en zorg financiƫle afspraken gemaakt voor 2025 en 2026. Een nieuw kabinet moet beslissen over een structurele financieringsafspraak.

Wet woonplaatsbeginsel per 1-1-2025 niet meer haalbaar

Zoals we al eerder bekend maakten, is de invoering van de Wet woonplaatsbeginsel (Beschermd Wonen) per 1-1-2025 en de daarmee verboden invoering van het objectieve verdeelmodel niet meer haalbaar. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer na de val van het kabinet Rutte IV controversieel verklaard. Zie ook ons bericht van 28 maart: Invoering woonplaatsbeginsel BW in 2025 niet meer mogelijk

Volume-indexatie in de uitkering Beschermd Wonen 

De VNG heeft met steun van het ministerie van BZK bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de staatssecretaris om de volume-indexatie in de uitkering Beschermd Wonen in 2024 niet toe te passen. Een deugdelijke cijfermatige onderbouwing dat de gemeenten minder kosten zouden maken voor Beschermd Wonen ontbreekt. De VNG laat zelf onderzoek doen.

Dashboard Beschermd Thuis

De VNG heeft een presentatie van het dashboard Beschermd Thuis gegeven. De staatssecretaris is positief over de informatie die dit landelijke dashboard van de VNG/gemeenten bevat.