Gemeenten ontvangen een tegemoetkoming van het rijk voor leerlingenvervoer van Oekraïense kinderen. Deze tegemoetkoming zal via de decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen lopen.

Het gaat om vervoer van Oekraïense kinderen naar school in de periode van 1 maart tot aan de zomervakantie op 16 juli. Het bedrag hoeft niet verantwoord te worden.

De VNG voert op dit moment al gesprekken met OCW over eventuele tegemoetkoming na de zomervakantie.

Ondersteuning bij regiocoördinatoren OCW

De bijbehorende circulaire teksten worden in september 2022 gepubliceerd, de betaling vindt in oktober 2022 plaats. Gemeenten kunnen voor ondersteuning contact opnemen via de mail met de regiocoördinatoren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Meer informatie

Het overzicht met de bedragen die gemeenten ontvangen vindt u op de website van de Rijksoverheid.