TAM-IMRO is een van de tijdelijke alternatieve maatregelen voor organisaties die bij de voorbereiding en inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen gebruik kunnen maken van lokale of landelijke onderdelen van het DSO. In augustus en begin september beproeft de VNG samen met een aantal gemeenten deze TAM.

Ook is een webpagina en een serie vragen en antwoorden over het gebruik van TAM-IMRO gepubliceerd.

Over TAM-IMRO

TAM-IMRO is bedoeld voor gemeenten die nog geen gebruik kunnen maken van het planvormingsdeel van het DSO. Bijvoorbeeld doordat de plansoftware nog niet alle daarvoor benodigde functies biedt. Het kan ook zijn dat de gemeente te weinig tijd rest om het planproces goed te beproeven. Of dat er nog onvolkomenheden zijn in de landelijke voorziening. Met TAM-IMRO kunnen gemeenten toch hun omgevingsplannen wijzigen. Kort gezegd houdt TAM-IMRO in dat de huidige techniek voor planvorming tijdelijk kan worden gebruikt onder de Omgevingswet.

Meer informatie over TAM-IMRO en het gebruik:

Meer informatie over de context van TAM-IMRO:

Beproeven TAM-IMRO

De inzet van TAM-IMRO heeft ook nadelen en beperkingen. Zo kunnen bij gebruik van TAM-IMRO niet alle functionaliteiten van het DSO volledig worden gebruikt. De VNG heeft het voortouw genomen om samen met gemeenten deze TAM  te beproeven. Zo krijgen we meer inzicht in de consequenties van TAM-IMRO voor de uitvoering en kunnen we gerichte handreikingen geven voor de inzet ervan. We verwerken de bevindingen van het beproeven in een ‘bijsluiter TAM-IMRO’.

Meer informatie over het beproeven van TAM-IMRO:

Doe mee aan het beproeven van TAM-IMRO

Om TAM-IMRO goed te kunnen beproeven is betrokkenheid van gemeenten noodzakelijk. Heeft u als gemeente vragen en ideeën over de inzetbaarheid van TAM-IMRO? Dan nodigen we u uit om in met ons mee te doen. Met een aantal gemeenten willen we een test uitvoeren waarin we de processtappen doorlopen die samenhangen met TAM-IMRO. U kunt ook in minder uitgebreide vorm meedoen, door bij te dragen aan het identificeren van relevante vragen en het vinden van antwoorden, oplossingen en oplossingsrichtingen. U kunt hierover contact met ons opnemen via omgevingswet@vng.nl, onder vermelding van TAM-IMRO.