Een van de afspraken in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is dat rijk en gemeenten zich gezamenlijk committeren aan de aanpak van eenzaamheid. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) wijst wethouders in een brief op het ondersteuningsaanbod dat hij hiertoe beschikbaar stelt.

Geld, advies en actieweek

Het aanbod omvat: geld voor de aanpak van eenzaamheid via de brede SPUK, gratis advies op maat, en de Week tegen Eenzaamheid. De staatssecretaris stelt het aanbod beschikbaar 'vanuit de vervolgaanpak van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid 2022–2025'.

SPUK en aanpak van eenzaamheid

Met geld uit de brede SPUK kunnen gemeenten werken aan één of meer van de 5 pijlers van de aanpak van eenzaamheid van het landelijke actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'. De staatssecretaris noemt onder meer als voorbeeld: het vormen van een coalitie tegen eenzaamheid, het inrichten van een signaalpunt, het gedegen monitoren van de aanpak.

Advies op maat: adviseurs voor gemeenten

Vanaf 2019 stelt het actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid' adviseurs beschikbaar die gemeenten helpen om een aanpak eenzaamheid op te zetten of de impact daarvan te vergroten. Wegens succes continueert de staatssecretaris dit ondersteuningsaanbod de komende jaren zodat nog meer gemeenten er gebruik van kunnen maken.

Week tegen Eenzaamheid

De Week tegen Eenzaamheid loopt dit jaar van 28 september tot en met 4 oktober. De staatssecretaris schrijft in zijn brief: 'Of uw gemeente nu net begonnen is of al langer aan deze opgave werkt, dit is hét moment om de inspanningen van uw gemeenten te laten zien en te leren van anderen. Zorg dat uw gemeente erbij is en maak ook gebruik van de aan dacht die er door de landelijke campagne en in de media is voor het thema eenzaamheid tijdens de Week tegen Eenzaamheid.'

Meer informatie

Brief staatssecretaris Van Ooijen: 'Aanbod om samen door te pakken op de opgave van eenzaamheid' (pdf, 265 kB)