De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van het sociaal recht (onder meer Participatiewet, Wia, Wmo, Jeugdwet). De CRvB wijst gemeenten op de mogelijkheid van 'GOO-zittingen' om zaken op het terrein van de Participatiewet sneller af te handelen.

Met het Project GOO (Gericht op oplossing) wil de de CRvB komen tot snellere, oplossingsgerichte rechtspraak in begrijpelijke taal. Nevendoel is de doorlooptijd voor de behandeling van beroepszaken te verkorten waardoor partijen eerder weten waar ze aan toe zijn.

Ruimte voor een andere oplossing dan een uitspraak

In het Project GOO hebben partijen de ruimte om in het geschil een andere oplossing te bereiken dan een uitspraak. In een GOO-zitting is er geen tijdsdruk, de rechter neemt de tijd om te onderzoeken wat er allemaal speelt. De rechter neemt een actieve houding aan en komt zelf met ideeën om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Door deze werkwijze ervaren de partijen dat er naar hen geluisterd wordt en dat de oplossing hen weer perspectief biedt. De CRvB bepaalt zelf welke zaken geschikt zijn voor behandeling in het GOO-project. Partijen kunnen daar ook, bij voorkeur gezamenlijk, om vragen.

Voorwaarde voor positieve uitkomst

Voor gemeenten en burgers kan de behandeling van een geschil via GOO een meer bevredigende uitkomst hebben dan een uitspraak op een traditionele zitting. Voorwaarde voor een positieve uitkomst is wel dat de vertegenwoordiger van de gemeente die partij is bij een zaak op de zitting aanwezig is én mandaat heeft om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Momenteel worden in het Project GOO vooral geschillen in het kader van de Participatiewet behandeld. De CRvB overweegt om op termijn ook geschillen op het terrein van andere sociale zekerheidswetten via de methode GOO te gaan behandelen.

Meer informatie