Het beschikbare budget voor de verhoging van de eenmalige energietoeslag van € 800 naar € 1.300 ontvangen gemeenten bij de septembercirculaire gemeentefonds 2022. Het betreft een extra budget van in totaal € 550 miljoen.

Van dit budget is € 500 miljoen bedoeld voor de verhoging van de eenmalige energietoeslag en € 50 miljoen voor de extra uitvoeringskosten van gemeenten. Hiermee hebben gemeenten zekerheid over het bedrag dat ze ontvangen voor het verstrekken van het extra bedrag van € 500 aan alle huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Verdeling volgens verdeelsleutel bijzondere bijstand

De financiering van de eenmalige energietoeslag, alsmede deze verhoging ervan, vindt plaats via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Het bedrag wordt conform de reguliere verdeelsleutel voor de bijzondere bijstand verdeeld onder gemeenten.