Bij de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni kunnen kiezers in 5 Nederlandse gemeenten gebruikmaken van een nieuw, kleiner stembiljet. De VNG en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) zijn heel blij met het experiment en roepen op dit versneld op te schalen als de evaluatie positief uitvalt.

Voordelen van het nieuwe stembiljet

De VNG en de NVVB pleiten al langer voor een nieuw en veel kleiner stembiljet. Het biljet is kleiner van formaat, beter leesbaar en makkelijker uit en op te vouwen voor de kiezer (en daarmee toegankelijker) maar zeker ook veel handzamer om mee te tellen. Tijdens het telproces is het makkelijker om klein stembiljetten uit te vouwen, op stapels te leggen en te tellen. De uitslag kan eenvoudiger worden vastgesteld.

Pleidooi voor versneld opschalen experiment

De proef met het stembiljet wordt geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie pleiten we voor een versneld opschalen van het experiment. Of dit meteen tot een landelijke invoering kan leiden, is mede afhankelijk van de ervaringen tijdens dit eerste experiment.  

Maak ook elektronisch tellen mogelijk

De volgend verkiezingen met het nieuwe stembiljet zouden volgens de VNG en de NVVB gepaard moeten gaan met de mogelijkheid om de stembiljetten elektronisch te tellen (dat zit nu niet in het experiment). De combinatie van het kleine stembiljet mét het elektronisch kunnen tellen, verbetert en vergemakkelijkt de uitvoering van het tellen van de uitgebrachte stemmen pas echt.

Meer informatie