De staatssecretaris van BZK roept gemeenten op om kosteloze betalingsherinneringen te versturen, als ze dat nog niet doen. Zij stelt voor om dit op te nemen in het invorderingsproces als de eerste betalingstermijn is verstreken. Gemeenten moeten in ieder geval onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. 

Dat schrijft ze in een brief aan de VNG (pdf, 710 kB). Met deze brief geeft de staatssecretaris gehoor aan de motie van de Kamerleden Dekker-Abdulaziz en Kat. 

Onderzoek naar verplichting eerste kosteloze betalingsherinnering

De Kamerleden vroegen ook om te onderzoeken of het mogelijk is overheidsinstanties te verplichten eerst een kosteloze betalingsherinnering te versturen, als de eerste betalingstermijn is verstreken en er nog niet is betaald. Aan de kamer gaf de staatssecretaris een terugkoppeling over het onderzoek via de Verzamelbrief Digitalisering

Voor de vervolgstappen wacht ze de uitkomsten af van het onderzoek naar de doelmatigheid van ophogingen, dat uitgevoerd wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Actualisering Rijksincasso-visie. De kosteloze betalingsherinnering wordt hierin meegenomen en het onderzoek zal dan ook een verdieping zijn op het onderzoek van BZK. 

Bij veel overheidsorganisaties al de praktijk

Uit het onderzoek van BZK blijkt dat het versturen van een kosteloze betalingsherinnering voor veel overheidsorganisaties al de praktijk is. Veelal om invulling te geven aan de wens om maatschappelijk verantwoord in te vorderen. Organisaties doen dat ook door bijvoorbeeld persoonlijk contact op te nemen en mogelijkheden voor regelingen aan te bieden.