In navolging van het rijk hebben we de Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen aangepast. Bij de vaststelling van de betalingscapaciteit bij kwijtschelding en uitstel van betaling wordt de verhoging van de huurtoeslag buiten beschouwing gelaten.

Hiermee wordt voorkomen dat de verhoging van de huurtoeslag zorgt voor een stijging van de betalingscapaciteit van een belastingschuldige waardoor deze (onbedoeld) niet meer voor kwijtschelding in aanmerking komt.

De geconsolideerde tekst van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen is te raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving.