Door de verhoging van de huurtoeslag kan het voorkomen dat mensen niet meer in aanmerking komen voor kwijtschelding. Al eerder riepen we op om in dat geval het kwijtscheldingsverzoek in behandeling te houden. Houd daarbij rekening met een betalingscapaciteit van € 455.

In een eerder bericht noemden we een betalingscapaciteit van € 420. Nu is bekend gemaakt dat dit bedrag € 455 moet zijn. De aanleiding is een rekenfout in de koopkrachtcijfers. Het kabinet kondigde aan de huurtoeslag in 2024 met terugwerkende kracht met € 3,05 per maand te willen verhogen, bovenop de reeds eerder aangekondigde verhoging van € 34,67.

Rijk zoekt oplossing

Het rijk werkt aan een oplossing om dit onbedoelde gevolg van deze koopkrachtmaatregel te repareren. Onderzocht wordt of het mogelijk is om bij het vaststellen van de betalingscapaciteit rekening te houden met de verlaging van de eigen bijdrage. Het rijk hoopt hier in het tweede kwartaal duidelijkheid over te kunnen verschaffen.