Er zijn signalen dat mensen met ingang van dit jaar niet meer in aanmerking komen voor kwijtschelding vanwege de verhoging van de huurtoeslag, die als koopkrachtmaatregel is bedoeld. We vragen om de kwijtscheldingsverzoeken waarop dit mogelijk van invloed is in behandeling te houden.

Update 13 maart 2024

Op verzoek van het rijk vragen we om rekening te houden met een verhoging van de huurtoeslag, en als gevolg hiervan van de betalingscapaciteit, van € 455 in plaats van de eerder gecommuniceerde € 420. Dit naar aanleiding van een rekenfout in de koopkrachtcijfers. Ter correctie van deze rekenfout kondigde het kabinet op 8 maart aan de huurtoeslag in 2024 met terugwerkende kracht met € 3,05 per maand te willen verhogen, bovenop de reeds eerder aangekondigde verhoging van € 34,67.

Rijk zoekt oplossing

Het rijk werkt aan een oplossing om dit onbedoelde gevolg van deze koopkrachtmaatregel te repareren. De verhoging van de huurtoeslag is het gevolg van een verlaging van de eigen bijdrage. Het rijk onderzoekt de mogelijkheid om bij het vaststellen van de betalingscapaciteit rekening te houden met de verlaging van de eigen bijdrage en hoopt hier in het tweede kwartaal duidelijkheid over te kunnen verschaffen.