Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft per Kamerbrief bekendgemaakt dat op verzoek een algemene ontheffing tot 1 januari 2023 wordt verleend voor partijen met gascontracten met SEFE Energy Ltd (voorheen Gazprom). 

De minister geeft aan dat te veel overheden op dit moment geen alternatieve leverancier kunnen vinden voor de oorspronkelijke deadline van 10 oktober 2022. Op deze manier hebben zij iets meer ademruimte. De sancties blijven echter wel gelden voor alle andere contracten. Het ministerie gaat in gesprek met de Europese Commissie over de sanctieverordening en of deze van toepassing is op SEFE Energy Ltd.

De minister geeft daarnaast aan in gesprek te blijven met de decentrale overheden om in lijn met de sanctiebepalingen te kijken hoe hij kan adviseren bij de overstap naar een nieuwe leverancier.

Meer informatie