De VNG en Cedris hervatten gisteren het overleg met de vakbonden over verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers die vallen onder cao’s SW en Aan de slag. Het is nog niet tot een akkoord gekomen.

Onze voorstellen voor verbeteringen komen voor een groot deel tegemoet aan de eisen van de bonden, zeker wat betreft de cao Aan de slag, maar dat was onvoldoende voor de vakbonden. Ondanks de verschillen blijven we in gesprek met elkaar. Komende week wordt gebruikt om na te gaan of er nog een mogelijkheid is voor een snelle oplossing. Daarna hopen we dat we, in het belang van de werknemers, op korte termijn concrete afspraken kunnen maken.