De VNG publiceert 3 geüpdatete modelverordeningen: financieel beleid, beheer en organisatie verordening (212), controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie verordening (213) en de onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur verordening (213a).

Aanleiding

De Eerste Kamer nam op 27 september 2022 de Wet versterking Decentrale Rekenkamers aan. De wet wordt op 1 januari 2023 van kracht. Voor gemeenten betekent dit dat over het verslagjaar 2023 (in 2024) voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording wordt afgeven. Dit heeft effect op de gemeentelijke verordeningen die gebaseerd zijn op art. 212 en 213 Gemeentewet.

Aanpassingen

We hebben daarom nieuwe modelverordeningen opgesteld. Hierin is onder andere aangepast:

  • De Wet versterking decentrale rekenkamers: invoering van de rechtmatigheidsverantwoording
  • Commissie BBV adviezen
  • Actualisatie van de schrijfstijl en opmaak

Gemeenten zijn inmiddels op de hoogte gebracht via een ledenbrief met in de bijlage de 3 modelverordeningen met implementatiehandleidingen.

Bijdragen

Aan de nieuwe modelverordeningen werkte adviesbureau BMC mee en diverse meelezers, onder meer: de gemeenten Almere, Alkmaar, Breda, Drimmelen, Leusden en Rotterdam, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, het ministerie van BZK, de commissie BBV en de VNG-adviescommissie Gemeenterecht.

Meer informatie