Het Dashboard Aanpak Dakloosheid monitort de voortgang van de uitvoering van het Nationaal Actieplan Dakloosheid per maatschappelijke opvangregio. Te zien is dat alle regio’s zich inspannen voor het actieplan, maar ook dat de startsituatie, het tempo en de politieke urgentie overal verschillen. 

Het resultaat kunt u vinden op de website Waar staat je gemeente.  

Hulpmiddel

Het dashboard is een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan in de regio en tussen de regio’s: waar gaat het goed, waar kan het beter en hoe kan de ondersteuning hier zo goed mogelijk op ingericht worden? Het is geen verantwoordingsinstrument. De uitkomsten van het dashboard geven een waardevol eerste inzicht in de voortgang van de uitvoering van het Nationaal Actieplan vanuit het perspectief van gemeenten. Voor een completer beeld is het belangrijk om meerdere perspectieven te betrekken. 

Op de pagina Dashboard Aanpak Dakloosheid vindt u meer informatie over het gebruik van het dashboard.

Of bekijk de presentatie Dashboard aanpak dakloosheid (pdf, 422 kB)