Op de Najaars ALV hebben de leden ingestemd met het nieuwe bestuur en de commissies (99,5 %). Dit betekent dat 217 nieuwe bestuurs-, college- en commissieleden nu officieel benoemd zijn voor een termijn van 4 jaar. Inclusief de nieuwe (vice)voorzitter Sharon Dijksma.

Dijksma start vanaf vandaag als vicevoorzitter van de VNG. Ze neemt het over van Hubert Bruls, die na 8 jaar vicevoorzitterschap vertrekt. Van Zanen noemt Bruls een ‘man om op te bouwen’ en vertelt dat hij onder zware druk op zijn best is. 'Daar hebben we, zeker in gesprekken met het rijk veel profijt van gehad’.

Sharon Dijksma is vicevoorzitter tot juni 2023, daarna volgt ze Jan van Zanen op als voorzitter.

Enorme en complexe puzzel 

De VNG is blij dat zoveel mensen hebben gereageerd op de vacatures en bedankt de voordrachtscommissie voor haar inspanningen. Het was voor hen een enorme en complexe puzzel: er waren ongeveer 650 kandidaten en in 2 vacaturerondes zijn 223 kandidaten voorgedragen. Aan de selectie zijn allerlei criteria verbonden; kwaliteit staat voorop, gevolgd door herkenbaarheid voor de achterban.

Onder grote tijdsdruk moest de voordrachtscommissie veel informatie verwerken en een keuze maken. Dat was nodig om, na het uitstel vanwege langer durende collegevorming, zo snel mogelijk weer slagkracht te geven aan de bestuurlijke organisatie in een tijd met grote uitdagingen/vraagstukken.  

We wensen alle leden in het bestuur, de colleges en commissies veel succes toe in de komende periode. 

Zie ook

Meer informatie