Onlangs presenteerde de Federatie Landbouw en Zorg haar kwaliteitskader voor de zorglandbouw. Het kwaliteitskader sluit aan op de vraag van gemeenten om te zorgen voor meer transparantie over kwaliteit binnen de kleinschalige zorg die op de 1.300 zorgboerderijen in ons land geleverd wordt.

Kader helpt bij toezicht op de kwaliteit van zorg en ondersteuning

Het kwaliteitskader helpt gemeenten en (gemeentelijke) toezichthouders in hun toezicht op de kwaliteit van zorg en ondersteuning door het als basis te gebruiken voor hun (contracterings)afspraken en het toezicht op zorgboerderijen. Het kwaliteitskader is tot stand gekomen dankzij een intensief traject met cliënten, zorgprofessionals, het ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Download het kwaliteitskader voor de zorglandbouw (pdf, 832 kB)

Kwaliteitskader vergroot de transparantie

Veel inwoners ontvangen op grond van de Wmo of de Jeugdwet zorg of ondersteuning op een van de zorgboerderijen van ons land. Het kwaliteitskader vergroot de transparantie in de wijze waarop zorgboerderijen invulling geven aan de geleverde zorg en ondersteuning en de kwaliteit daarvan.

Rekenen op betrouwbare professionals

Wanneer de situatie daarom vraagt, moeten cliënten kunnen rekenen op betrouwbare professionals. Professionals die passende ondersteuning bieden en samen met alle betrokkenen de juiste beslissingen nemen op het juiste moment.

Het kwaliteitskader geeft invulling aan deze vraag en beschrijft:

  • wat de cliënt kan verwachten van de dagelijkse zorg en ondersteuning (liefdevol, kleinschalig, persoonsgericht en kwalitatief goed)
  • welke elementen van kwaliteit belangrijk zijn in het contact met de cliënt, het werken op een zorgboerderij en in (multidisciplinaire) samenwerking.
  • welke randvoorwaarden de zorgboerderij op orde moet hebben om de zorg en ondersteuning zo optimaal mogelijk te maken