Met een aantal belangrijke wijzigingen in de Gemeentewet wil de minister van BZK de integriteit van het decentraal bestuur bevorderen. De wijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor de gemeenteraad, de burgemeester en de wethouders.

Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

De wijzigingen, opgenomen in de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur, worden 1 januari 2023 van kracht. Dit met uitzondering van de nieuwe geheimhoudingsbepalingen die op 1 april 2023 in werking treden.

Wijzigingen Gemeentewet

De Gemeentewet verandert als volgt:

  • Nieuwe wethouders moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.
  • De geheimhoudingsprocedure verandert op een aantal punten.
  • Raadsleden, burgemeesters en wethouders moeten nevenfuncties terstond en ook elektronisch openbaar maken.
  • Onverenigbare functies en de stemonthouding zijn duidelijker geregeld.
  • De Commissaris van de Koning heeft een prominentere positie bij integriteitskwesties in een gemeente.

Meer informatie

In ons artikel Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur van kracht leest u meer over deze wijzigingen en de gevolgen daarvan voor gemeenten, raadsleden, wethouders en burgemeesters.