De VNG is in gesprek met het ministerie van SZW over de gerechtelijke uitspraak dat studenten niet bij voorbaat mogen worden uitgesloten van de energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen. We wachten het standpunt van SZW af. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we u via deze site.

Voor nu staan we achter ons eerdere standpunt (7 juli 2022). 

Meer informatie