Op 5 juli debatteerde de kamer over de Voorsjaarsnota, de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen. Gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid omdat het niet zo kan zijn dat kwetsbare gezinnen niet ondersteund worden. Maar er moet uitzicht zijn op een structurele oplossing. 

In een brief aan de kamer geven wij samengevat de volgende standpunten mee:

  • Gemeenten zijn groot voorstander van een centraal uitgevoerde regeling via de uitvoeringsorganisaties
  • Het kabinet is verantwoordelijk voor de bestaanszekerheid van inwoners, en moet daarom tot een structurele aanpak komen.
  • Studenten worden tot nu toe uitgesloten van de energietoeslag. Voor gemeenten is uitbreiding van de doelgroep met studenten niet mogelijk en volstrekt onuitvoerbaar. De verantwoordelijkheid voor deze doelgroep moet bij het rijk liggen.
  • Als mogelijkheden door rijksuitvoerders zijn uitgesloten, zijn we bereid zijn tot een gesprek over de mogelijkheden van het verhogen van de energietoeslag voor 2022 door gemeenten. Hierbij moet wel een aantal randvoorwaarden worden ingevuld en serieuze zorgen worden weggenomen.

Meer informatie