Tijdens een webinar over leerlingenvervoer hebben gemeenten suggesties gegeven om de kwaliteit van het leerlingenvervoer te verbeteren. Bijvoorbeeld door vervoerders meer financiële ruimte te geven, ouders goed voor te lichten en samen te werken met ouders en scholen.

Doe mee het onderzoek naar leerlingenvervoer

De bevindingen van dit webinar worden meegenomen in een onderzoek dat Oberon uitvoert in opdracht van de VNG. Dit onderzoek brengt de ervaringen van ouders met het leerlingenvervoer en de afstanden tussen huis en school beter in kaart.

Doe mee aan het onderzoek

Knelpunten en aanbevelingen

2 vragen stonden centraal:

  • Is een maximale enkele reistijd in het leerlingenvervoer per bus/taxi mogelijk van 45 minuten?
  • Hoe wordt de kwaliteit en veiligheid in het leerlingenvervoer gewaarborgd?

117 ambtenaren uit 70 gemeenten namen deel aan het webinar. De belangrijkste punten en aanbevelingen:

  • Afstand van huis naar school is niet altijd binnen 45 minuten af te leggen.
  • Personeelstekort en de kwaliteit in het leerlingenvervoer.
  • Geef duidelijke voorlichting aan ouders en scholen over de voorwaarden van leerlingenvervoer
  • Relatie tussen passend onderwijs en het leerlingenvervoer

Reistijd

Een korte reistijd is vaak moeilijk doordat de afstand van huis naar de passende school te groot is. Vooral in plattelandsgemeenten zijn er slechts enkele kinderen per dorp die na elkaar worden opgehaald. De enige oplossing is het solo vervoeren van deze kinderen, maar daar zijn niet genoeg chauffeurs voor. Ook is er onvoldoende budget.

Aanbeveling: het leerlingenvervoer op basis van denominatie (religieuze of onderwijsfilosofische stromingen) betreft vaak zeer verre afstanden. Suggestie is om deze vergoeding af te schaffen, op een andere manier te financieren of een budgetplafond af te spreken.

Personeelstekort en kwaliteit

Het leerlingenvervoer kampt met een tekort aan personeel. Het lukt de vervoerders nauwelijks om vacatures in te vullen.

Aanbeveling: gemeenten kunnen daarop enige invloed uitoefenen door in het aanbestedingsproces meer richting te geven op de kwaliteit van het vervoer dan op de prijzen, om de vervoerder meer financiële ruimte te geven. De vervoerders zijn echter verantwoordelijk voor de contracten met de chauffeurs.

Voorlichting over voorwaarden

Er zijn verschillende soorten vergoedingen die met ouders besproken moeten worden om de best passende oplossing voor het kind te vinden, met zelfredzaamheid als doel. Leerlingenvervoer is ook kilometervergoeding of vergoeding voor een reis (met begeleiding) met trein, tram of bus. Pas als de leerling niet met het openbaar vervoer of met eigen vervoer naar school kan, wordt aangepast taxivervoer ingezet.

Relatie passend onderwijs en leerlingenvervoer

Op lokaal niveau is de samenwerking tussen ouders, school en gemeenten belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het bespreken van de schooltijden. Dit voorkomt dat kinderen te laat op school komen door de ochtendspits. Er is meer gecombineerd vervoer mogelijk, waardoor er minder chauffeurs nodig zijn. Op landelijk niveau is een visie nodig over passend onderwijs in de buurt van kinderen. Dit zou de druk op leerlingenvervoer kunnen verminderen.

Meer informatie