Om gemeenten te helpen bij het opzetten en beheren van deze opvanglocaties heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een voorlopige Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (hierna: GOO) uitgebracht.

De handreiking is een gezamenlijk product van de ministeries van JenV, VWS, OCW, SZW, BZK, de VNG en andere partners buiten de Rijksoverheid.

Inhoud handreiking GOO

De handreiking biedt handvatten die gemeenten ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van de GOO. Het beschrijft de onderdelen en aspecten die voor iedere gemeente van toepassing zijn bij de organisatie, inrichting en inzet van de GOO.

De handreiking is een levend document en wordt regelmatig aangepast en aangevuld.

Wat komt er nog meer beschikbaar?

Daarnaast wordt nog gewerkt aan de volgende handreikingen:

  • opvang door particulieren
  • opvang minderjarige vluchtelingen
  • verstrekkingen (zoals leefgeld)

Meer informatie