De 'Benchmark Nederlandse gemeenten 2022' van accountantsorganisatie BDO bevestigt nog eens dat gemeenten met structurele financiële uitdagingen kampen. Verdere verschraling van de gemeentelijke voorzieningen ligt op de loer. Dit jaar verwachten gemeenten een tekort van in totaal € 1 miljard.

BDO analyseerde de gemeentelijke begrotingen voor 2022 en keek terug naar de gerealiseerde cijfers over 2020. Dankzij eenmalige meevallers sloten de gemeenten gezamenlijk af met een positief resultaat van € 4,6 miljard euro. De incidentele meevallers ‘maskeren’ de onderliggende problemen, schrijft BDO in de benchmark. De regionale verschillen zijn groter dan ooit. 125 gemeenten schreven in 2020 rode cijfers, voor een totaal aan € 509 miljoen. Vooral het sociaal domein is een groeiende kostenpost: in 2020 gaven gemeenten € 3 miljard meer uit dan in 2019. Per inwoner gaat het om € 1669, tegen € 1493 een jaar eerder.

Verwachtingen

BDO constateert ook dat de begrotingen van gemeenten ‘onvoldoende voorspellend’ zijn. Zo verwachtte 80% van de gemeenten in 2020 vooraf een tekort. Uiteindelijk was dat bij 35% (125 gemeenten) het geval. 'Dat komt mede omdat gemeenten zeer sterk afhankelijk zijn van bijdragen van het rijk', zegt Rob Bouman, voorzitter branchegroep Overheid van BDO. 'Als we uitgaan van de begrotingen voor komend jaar, dan verwachten gemeenten een tekort van maar liefst € 1 miljard.'

Meer informatie