Gemeenten kunnen aan de slag met het uitkeren van de energietoeslag aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Ze kunnen dit doen vooruitlopend op de wetswijziging van de Participatiewet. Dat heeft het ministerie van SZW besloten, op verzoek van de VNG.

De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is op 15 maart door het ministerie van SZW aan de Tweede en Eerste Kamer aangeboden.

Eenmalig bedrag van € 800

Gemeenten kunnen nu aan maximaal 800.000 huishoudens met een laag inkomen een eenmalig bedrag uitkeren van € 800. Het bedrag van € 679 miljoen wordt bij meicirculaire 2022 aan gemeenten uitgekeerd.

De VNG had ook in een bestuurlijke brief aan SZW aangegeven dat het eerder toegezegde bedrag van € 200 volgens gemeenten onvoldoende is om de acute financiële nood bij deze inwoners te verlichten. Daar heeft de minister ook gehoor aan gegeven door het bedrag te verhogen.

Handreiking 

Stimulansz heeft, in opdracht van het ministerie van SZW een 'Handreiking eenmalige energietoeslag' opgesteld. Deze handreiking biedt achtergrondinformatie, handvatten en inspiratie voor beleidskeuzes en uitvoering.

Ook zijn de landelijke richtlijn eenmalige energietoeslag, modelbeleidsregels, modelbrieven en - beschikkingen en een modelaanvraagformulier opgenomen.

Meer informatie