De Tweede Kamer bespreekt 27 juni het wetsvoorstel Breed offensief. In het wetsvoorstel worden maatregelen aangekondigd om het makkelijker te maken bijstandsgerechtigden met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Die doelstelling onderschrijven gemeenten. Maar niet de wijze waarop dit in het wetsvoorstel wordt geregeld.

Deze, partiële, aanpassing van de Participatiewet past ook niet meer bij wat de huidige tijd vraagt. Werkgevers, werknemers, bijstandsgerechtigden en gemeenten zijn meer gebaat bij een fundamentele herziening van de Participatiewet.

De VNG heeft de Kamer daarover op 9 juni een brief geschreven. 

Meer informatie