De Duitse overheid gaat SEFE Energy – voormalig Gazprom Duitsland – volledig nationaliseren. Daarmee valt het bedrijf niet meer onder de Europese sanctieregels. De VNG wil dat het ministerie van EZK snel duidelijkheid geeft aan gemeenten die al noodgedwongen zijn overgestapt of momenteel daarmee bezig zijn.

Kostbare overstap

Vanwege de nationalisatie hoeven publieke organisaties niet langer een ontheffing aan te vragen om bestaande contracten met SEFE Energy te verlengen of nieuwe contracten met SEFE Energy af te sluiten. 

De VNG vindt het goed dat er geen geld meer naar Russische aandeelhouders kan vloeien. Maar de keerzijde is dat tientallen gemeenten noodgedwongen op een andere energieleverancier zijn overgestapt. Zij zijn miljoenen euro’s meer kwijt aan veel duurdere contracten. Het ministerie van EZK heeft aangegeven deze gemeenten te gaan compenseren en moet snel duidelijkheid geven over de hoogte en duur van de compensatie. 

Juridische grondslag vervalt

Daarnaast zijn er ook gemeenten die nog middenin een overstap zitten. Zij hebben een nieuw contract afgesloten, maar hebben het oude Gazprom-contract nog niet opgezegd. Voor hen vervalt nu de juridische grondslag om het contract te ontbinden. Deze gemeenten komen in een spagaat. Zij hebben snel juridische duidelijkheid  en hulp nodig van het ministerie. 

Compensatie en juridische duidelijkheid

Het ministerie van EZK heeft eerder dit jaar klip en klaar aangegeven dat gemeenten met een contract bij Gazprom Duitsland dit uiterlijk 1 oktober moesten beëindigen. Veel gemeenten hebben hieraan gehoor gegeven. Later is de mogelijkheid voor ontheffing tot 1 januari 2023 toegevoegd. Maar ook toen was de boodschap helder: Gazprom-contracten moesten worden beëindigd. 

Gemeenten  en andere publieke organisaties blijken nu  een onnodige overstap gemaakt te hebben naar veel duurdere contracten. De VNG wil zo spoedig mogelijk met het ministerie in gesprek over compensatie en duidelijkheid voor de gemeenten die nu in een nieuwe aanbestedingsronde zitten of al een vervangend contract hebben afgesloten, maar het contract met Gazprom nog niet hebben opgezegd.