Het kabinet erkent dat er een disbalans zal ontstaan tussen taken en middelen van decentrale overheden; ondanks het feit dat het kabinet in deze Voorjaarsnota een miljard heeft vrijgemaakt ter compensatie van het aanvankelijk nog grotere tekort.

Dat kwam naar voren uit het gesprek gisteravond tussen een brede delegatie van het kabinet en de decentrale overheden (VNG, IPO en UvW), ter voorbereiding op het overhedenoverleg onder leiding van de minister-president. De decentrale overheden maken zich grote zorgen over het tekort van € 3 miljard dat vanaf 2026 zal optreden

Eerste stap

VNG-voorzitter Sharon Dijksma: ‘Ik ben blij dat er vanuit het kabinet wordt erkend dat er sprake is van een disbalans tussen de taken die decentrale overheden worden geacht uit te voeren en de middelen die daar tegenover staan. Een tekort van € 3 miljard kunnen we niet zomaar wegpoetsen. Deze erkenning is wat mij betreft een eerste stap om het gesprek verder te kunnen voeren en als één overheid tot een oplossing te komen. Wat mij betreft doen we dat zo snel mogelijk.’

Overhedenoverleg

Tijdens het overhedenoverleg in september zal worden gesproken over hoe we samen ambities, taken en middelen in evenwicht brengen. Dit start vanuit de erkenning door het kabinet van de financiële problematiek bij gemeenten. De VNG zal er alles aan doen zo snel mogelijk helderheid te krijgen.

Zie ook

Voorjaarsnota toont disbalans tussen taken en middelen (2 juni 2023)