Gemeenten doen veel aan dienstverlening voor ondernemers. Voor een meerderheid is dit prioriteit. Tegelijk zijn ondernemers vaak niet bekend met deze dienstverlening. Vooral op het gebied van communicatie is winst te behalen. Dat blijkt uit het onderzoek naar het ‘Landschap van Ondernemersdienstverlening'.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de VNG.

Samenwerking met ondernemers steeds belangrijker

De rol van de gemeente als eerste overheid voor ondernemers is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Deze ontwikkeling kreeg een extra impuls tijdens de coronacrisis, zoals bleek uit eerder onderzoek van de VNG (in 2020). Yvonne Salvino-Meijer, wethouder van Sittard-Geleen en portefeuillehouder MKB van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu, ziet dat gemeenten ook in de toekomst een steeds belangrijkere rol spelen als 1e overheid voor ondernemers:

'Het is goed om te weten wat gemeenten doen aan dienstverlening, wat gemeenten zelf kunnen verbeteren en hoe we als VNG gemeenten daarbij kunnen ondersteunen. Zo zien we dat gemeenten al veel samenwerken met andere gemeenten en dat het regionale speelveld hierbij belangrijker wordt. Daarmee neemt ook het belang toe dat de publieke dienstverlening aan ondernemers vanuit alle overheidslagen (dus ook provincies en rijk) beter op elkaar aansluit om het ondernemersklimaat te versterken. Ondernemers kunnen en willen hier meer betrokken worden.' 

Opvallende constateringen van het onderzoek

Een aantal zaken komt nadrukkelijk naar voren uit het onderzoek:

  • Er is een kloof tussen het aanbod van dienstverlening en de bekendheid hiervan. Gemeenten doen veel op het gebied van ondernemersdienstverlening, op veel verschillende manieren en met verschillende instrumenten. Voor ondernemers is het daarentegen niet altijd overzichtelijk. Een voorbeeld is dat diensten waar ondernemers veel baat bij kunnen hebben niet te vinden zijn op de gemeentelijke websites. Een ander voorbeeld is dat het ‘lokettenlandschap’ minder overzichtelijk is voor ondernemers. Dat komt door de veelheid aan gemeentelijke loketten, het combineren van doelen van loketten en het door elkaar gebruiken van namen voor loketten.
  • Gemeenten zijn gemotiveerd om ondernemers zo goed mogelijk van dienst te zijn en weten zelf wat ze nog kunnen verbeteren. Zo zijn gemeenten zich bewust dat ze meer kunnen doen in de reductie van regeldruk en de beleving hiervan. Hetzelfde geldt voor het verbeteren van het vergunningenproces.
  • Ondernemers zijn van veel dienstverlening aan ondernemers niet op de hoogte. Wat een ondernemer niet weet, bestaat in de beleving niet. Met name op het gebied van communicatie ligt er daarom een grote opdracht voor gemeenten. Zo is het team economie, als spil voor ondernemerscontact, volgens 77% van de gemeenten direct benaderbaar via de website. Slechts 32% van de ondernemers herkent dit. 

Inspiratie voor een (nog) betere dienstverlening aan ondernemers

Het eindrapport van het onderzoek bevat aanbevelingen richting de VNG. Voor individuele gemeenten biedt het onderzoek houvast voor de huidige, lokale inzet en inzicht in mogelijkheden voor het verbeteren van de ondernemersdienstverlening. Het rapport besluit dan ook met een inspiratiedocument met tal van tips en praktijkvoorbeelden om de verbinding met ondernemers te versterken. 

Vragen over het rapport kunt u stellen via: economie@vng.nl