De Europese Commissie heeft onlangs een mededeling gepubliceerd over een gezamenlijke Europese actie voor meer betaalbare, veilige en duurzame energie, genaamd REPowerEU. REPowerEU schetst een plan om Europa voor 2030 onafhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen, te beginnen met gas. 

Het voorstel vraagt om een gezamenlijk actie van gemeenten in alle sectoren en beleidsmaatregelen. 

Minder afhankelijk van Rusland

Om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te verminderen zijn er op korte termijn maatregelen nodig. Het is van belang om inwoners van gemeenten te beschermen tegen de stijging van de energieprijzen. Bovendien moet ervoor gezorgd worden dat de EU over voldoende gasvoorraden beschikt als de winter nadert. De eerder gepubliceerde Toolbox voor energieprijzen heeft lidstaten al geholpen om de gevolgen van hoge prijzen op te vangen.

Relevante noodmaatregelen

Andere maatregelen die de Europese Commissie neemt, zijn:

  1. De staatssteunregels van de EU kunnen lidstaten de mogelijkheid bieden om op korte termijn steun te verlenen aan bedrijven die te maken hebben met hoge energieprijzen.  
  2. De Commissie wil uiterlijk in april 2022 een wetgevingsvoorstel indienen op grond waarvan uiterlijk op 1 oktober van elk jaar de ondergrondse gasopslag in de hele EU moet worden aangevuld tot ten minste 90 procent van de capaciteit ervan. 
  3. De Commissie onderzoekt alle mogelijke opties voor noodmaatregelen om hoge energieprijzen aan te pakken, zoals tijdelijke prijslimieten.

Programma's: ‘Fit for 55’ en 'Hydrogen and Decarbonised Gas'

Het REPowerEU-plan wordt in de zomer verder ontwikkeld in samenwerking met de lidstaten. Een deel van de initiatieven die zijn aangekondigd in REPowerEU zullen ook aan de orde komen in de lopende onderhandelingen over het 'Fit for 55'-pakket en het 'Hydrogen and Decarbonised Gas'-pakket. Deze onderwerpen zullen een prominente plaats innemen in de debatten. Wij zullen daarom deze onderwerpen en de ontwikkelingen omtrent het REPowerEU op de voet volgen. 

Meer informatie