Op 7 september zijn de Contractstandaarden Jeugd vastgesteld door de Stuurgroep i-Sociaal Domein. Met de vastgestelde contractstandaarden wordt onnodige diversiteit in afspraken weggenomen. De uitvoering en de administratie worden hierdoor eenvoudiger en overzichtelijker.

De afgelopen maanden is er samen met gemeenten en zorgaanbieders hard gewerkt aan het vormgeven van de Contractstandaarden Jeugd. De randvoorwaarden in een contract, de zogenoemde niet-kernbedingen, zijn qua vorm en waar mogelijk qua inhoud gestandaardiseerd. Deze randvoorwaarden zorgen in de praktijk voor hoge administratieve lasten. Doordat de focus ligt op randvoorwaarden behoudt de gemeente haar beleidsvrijheid op gebied van innovatie, samenwerking en transformatie. 

Opgeleverde documenten

De Contractstandaarden Jeugd bestaan uit meerdere documenten:

  • Er is een standaardovereenkomst voor de inkoop van jeugdhulp opgeleverd. Deze overeenkomst kent 3 delen. Elk deel kent een toelichting. De toelichting geeft per bepaling meer context en achtergrond waarom de bepaling zo is opgesteld.
  • Daarnaast is een inkoopdocument voor Jeugdhulp opgeleverd (SAS met EMVI, SAS zonder EMVI en Toelatingsprocedure).

Deze documenten uit de Contractstandaarden Jeugd zijn te vinden in de community Contractstandaarden van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Implementatie

Gemeenten en zorgaanbieders kunnen de contractstandaarden nu al gebruiken bij nieuwe aanbestedingen. Op dinsdag 1 november organiseert het Ketenbureau i-Sociaal Domein een webinar Implementatie Contractstandaarden.

Vervolgproces

De stuurgroep i-Sociaal Domein is de opdrachtgever van het Ketenbureau en bestaat uit VNG, gemeenten, zorgbranches en VWS. Nu de stuurgroep de contractstandaarden heeft vastgesteld, worden ze aangeboden aan de VNG voor het proces van verplichtstelling en aan de brancheorganisaties voor doorgeleiding aan hun achterban.

Op 14 oktober worden ze aangeboden aan de Taskforce Samen Organiseren. Op basis van het advies van de Taskforce brengt het College voor Dienstverleningszaken op 2 november advies uit aan het VNG-bestuur. Bij dit advies wordt ook de inbreng van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) van 13 oktober meegenomen. Vervolgens neemt de ALV van de VNG op 2 december het besluit om tot verplicht stellen van de standaarden over te gaan.

Meer informatie

Bekijk meer informatie over de contractstandaarden: