In de Meicirculaire gemeentefonds, die op 28 mei is gepubliceerd, wordt ingegaan op de compensatie voor de invoeringskosten Omgevingswet. Ook is een structurele tegemoetkoming voor de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen opgenomen.

Lees de meicirculaire gemeentefonds 2024

Zoals eerder aangekondigd is hierin de jaartranche voor 2024 van de compensatie voor invoeringskosten van de Omgevingswet (afgesproken in het coalitieakkoord van 2021) opgenomen, zie artikel 3.2.1, pagina 28. Het uitkeringsbedrag is € 71,5 miljoen (de originele afspraak was € 70 miljoen voor 2024). Ook de reservering voor uitkering van compensatie in 2025 (€ 80 miljoen) staat genoemd. 
De specificatie van uitkering per gemeente staat genoemd in de bijlage 3.2-1, vanaf pagina 62.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Ook staat een structurele tegemoetkoming voor de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) in de uitkeringen opgenomen, ter waarde van € 10,076 miljoen. Zie hiervoor de tabel op pagina 28 van de circulaire.

Meer informatie

Meicirculaire gemeentefonds 2024 in vogelvlucht