Significant Public doet onderzoek naar de positie, rollen, taken en verantwoordelijkheden van gemeenten en zorgkantoren bij de uitvoering en organisatie van de cliëntondersteuning. In het kader van het onderzoek zijn er in oktober digitale bijeenkomsten voor uitvoeringsprofessionals en ervaringsdeskundigen.

Met hen zal de klantreis van cliënten wordt doorlopen, de aansluiting en overgang van cliëntondersteuning tussen domeinen staat daarbij centraal. Het doel van de bijeenkomsten is om te komen tot actiepunten om de uitvoering en organisatie ten aanzien van cliëntondersteuning verder te ontwikkelen. Adviesbureau Significant Public roept uitvoeringsprofessionals en ervaringsdeskundigen op om zich aan te melden voor de bijeenkomsten.  

Duidelijkheid krijgen over positie, rollen, taken en verantwoordelijkheden

Het gaat in het onderzoek (dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS) om cliëntondersteuning ten aanzien van levenslange, levensbrede en/of domeinoverstijgende hulp- en ondersteuningsvragen. Primair gaat het, vooral voor gemeenten en zorgkantoren, om duidelijkheid te krijgen over hun eigen positie, rollen, taken en verantwoordelijkheden. Significant Public wil het antwoord formuleren op de vraag wie op welk moment waarvoor 'aan de lat staat' en welke afspraken nodig zijn in de overdracht en de samenwerking.

Overzicht van de bijeenkomsten

Er zijn 5 digitale bijeenkomsten gericht op de volgende cliëntgroepen:

  • Maandag 10 oktober, 9.30-11.00 uur: Ouderen die van thuis wonen naar verpleeghuis gaat (overgang van Wmo naar Wlz)
  • Maandag 10 oktober, 13.00-14.30 uur: Jeugdigen (complexe of levenslange problematiek)
  • Woensdag 12 oktober, 15.30-17.00 uur: Chronisch zieken (bijvoorbeeld spierziekte)
  • Donderdag 13 oktober, 9.30-11.00 uur: GGZ doelgroep met life events (trouwen, kinderen krijgen, scheiden, etc.)
  • Maandag 17 oktober, 9.30-11.00 uur: Gehandicaptenzorg (bijvoorbeeld LVB)

Aanmelden 

Uitvoeringsprofessionals en ervaringsdeskundigen kunnen zich via het aanmeldformulier opgeven voor de bijeenkomst(en).

Meer informatie 

Mail of bel: Maaike Jongerius (Significant Public) maaike.jongerius@significant.nl, 06 - 23 64 16 43