In september en oktober organiseert de VNG bestuurlijke consultatiesessies rondom de Principes voor de Digitale Samenleving, versie 2022. We horen graag uw reactie en gaan in gesprek over de principes om deze aan te scherpen. Vervolgens legt de VNG de principes voor aan haar leden tijdens de najaars-ALV.

De regionale sessies worden momenteel opgezet, de precieze locatie en tijd zal daarom nog met u worden gedeeld. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling en de aanmeldlink ontvangen zodra de data en tijd bekend zijn? Meld u dan hier aan.

Achtergrond

Gemeenten maken gebruik van camera’s en sensoren om inzicht te krijgen in het verzamelen en verplaatsen van publieksstromen. Met dat inzicht kunnen ze de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte verhogen. Ze willen dit proces in goede banen leiden door rekening te houden met mogelijke risico’s voor ethische waarden zoals privacy en autonomie. In 2019 stelden gemeenten hiervoor de 'Principes voor de Digitale Samenleving' (pdf) vast, die richting geven.

Sterke toename sensoren en camera’s

De afgelopen jaren neemt, mede vanwege de coronacrisis, de inzet van sensoren en camera’s sterk toe. Daarom werd een set concept-principes opgesteld die was toegespitst op crowd management-technologie. Van mei tot september 2022 loopt hierover een online open consultatie, waar zowel gemeentelijke ambtenaren, als kennisinstellingen, het bedrijfsleven en inwoners kunnen reageren.

Feedback eerdere consultatie

Feedback van respondenten heeft er reeds toe geleid dat de scope van de nieuwe principes verbreed is en wordt gezien als een uitbreiding en verdieping van de Principes voor de Digitale Samenleving 2019. Vandaar dat we vanaf nu spreken van de ‘Principes voor de Digitale Samenleving, versie 2022’. De reacties die worden opgehaald in de open online consultatie worden in de principes verwerkt tot een aangescherpte versie. Deze aangescherpte versie zal worden meegenomen in de bestuurlijke consultatie sessies die in september van start gaan.  

Meer informatie

De ontwikkeling van de 'Principes voor de Digitale Samenleving 2022' geeft uitvoering aan de Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026. De principes zijn opgesteld vanuit de Impact Coalitie Safety & Security.