Veel gemeenten besteden het maken van bestemmingsplannen uit aan ruimtelijk adviesbureaus. De verwachting is dat zij dat ook zullen doen bij het wijzigen van het omgevingsplan. VNG heeft met plansoftwareleveranciers, ruimtelijk adviesbureaus en DSO-lv-ontwikkelaars gewerkt aan afspraken om hierbij te helpen.

De werkwijze bij een omgevingsplan verschilt van die van een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan wordt geheel nieuw ontwikkeld, het omgevingsplan wordt steeds gewijzigd. Om een wijziging van het omgevingsplan te kunnen verzorgen, moet het adviesbureau de beschikking hebben over de actuele versie van het omgevingsplan.

Als uitgangspunt is gekozen dat gemeente en adviesbureau ieder hun eigen plansoftware hebben en dat die van verschillende softwareleveranciers kan zijn. Het adviesbureau verkrijgt de actuele versie van het omgevingsplan, de zgn. geconsolideerde versie, uit het DSO-lv door gebruik te maken van de downloadfunctie. Deze is beschikbaar en wordt in het eerste kwartaal van 2022 verbeterd.   

Afspraken

Na doorvoering van de wijzigingen in haar versie van het omgevingsplan toetst het adviesbureau de technische juistheid van dit omgevingsplan door gebruik te maken van een specifiek hiervoor in te richten validatiefunctie van het DSO-lv. Hierin wordt begin 2022 voorzien. Deze toets verschaft duidelijkheid of het STOP/TPOD-bestand correct is waarin het adviesbureau het gewijzigde omgevingsplan heeft vastgelegd.  

Het adviesbureau levert tot slot het gehele gewijzigde omgevingsplan in STOP/TPOD-formaat aan de gemeente. Het STOP/TPOD-formaat is hierop al deels aangepast en wordt binnenkort hiertoe uitgebreid. De gemeente verwerkt dit met haar plansoftware in haar versie van het omgevingsplan en start de besluitvorming. Plansoftwareleveranciers breiden hun software hiermee uit. Daarbij houdt de software er rekening mee dat de versie van het omgevingsplan bij de gemeente niet dezelfde hoeft te zijn als de versie waarmee het adviesbureau begonnen is.  Ondertussen kunnen er andere wijzigingstrajecten gelopen hebben die al geleid hebben tot publicaties van nieuwe versies van het omgevingsplan.  

Met deze afspraken, wijziging van het STOP/TPOD-formaat en uitbreiding van de functionaliteiten van DSO-lv en plansoftware, wordt het dus mogelijk dat een gemeente op een vergelijkbare werkwijze als bij bestemmingsplannen, het wijzigen van het omgevingsplan uitbesteed aan ruimtelijk adviesbureaus.

Planning

Om deze processen, zoals hierboven omschreven, te kunnen uitvoeren, moeten er nog een aantal aanvullingen worden gedaan aan de ICT systemen, zowel in het DSO-LV als in de plansystemen. De verwachting is dat deze worden gebouwd in Q1 2022, en dat gemeenten en adviesbureaus in Q2 met de functionaliteiten kunnen oefenen.

  • Afronden downloadfunctie uit DSO-LV, aanvraag per mail (DSO LV): Q1 2022
  • Import en export functies in Software (plansoftware): Q1-2022
  • Validatieservice (DSO-LV):  Q1 2022
  • Automatiseren downloadfunctie: Q2 2022

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij omgevingswet@vng.nl.

Meer informatie: