De VNG en Divosa steunen de voorgenomen wijzigingen in de Participatiewet. Gemeenten kunnen daardoor structureel maatwerk bieden in het financieel ontzorgen van statushouders. Wel vragen beide organisaties nog aandacht voor de uitvoering van deze wijziging.

Dit schrijven Divosa en de VNG in hun brief over de consultatie herziening Participatiewet (pdf, 96 kB).

Zekerheid nodig in de uitvoering

De wetswijziging draagt bij aan een passende inzet op financiële (zelf)redzaamheid voor mensen met een inburgeringsplicht en recht hebben op een bijstandsuitkering. Deze wijziging, waarin gemeenten maatwerk kunnen toepassen in de uitvoering, wordt nu structureel gemaakt. 

Het blijft echter voor gemeenten en (lokale) uitvoeringsorganisaties een uitdaging om het technische proces van het ontzorgen goed te organiseren. Daarnaast is het voor de uitvoering lastig om een juiste inschatting te maken voor wie het ontzorgen wel en niet bijdraagt aan de financiële (zelf)redzaamheid.

In gesprek blijven

Divosa en de VNG blijven aandacht vragen voor deze uitdagingen binnen de uitvoering van artikel 56a van de Participatiewet en doen dat het liefst vanuit de brede opgave bestaanszekerheid. Gemeenten denken graag mee over het verbeteren van de uitvoering van het financieel ontzorgen en de begeleiding richting financiële (zelf)redzaamheid.