De VNG ontwikkelt samen met gemeenten Dennis & Eva: 2 gidsen die instrumenten voor de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers inzichtelijk maken. Inmiddels zijn 65 gemeenten aangesloten op Eva, en 20 arbeidsmarktregio’s op Dennis (peildatum 1 mei 2022).

Wat is Dennis?

Dennis is dé instrumentengids voor werkgeversdienstverlening. Inmiddels is meer dan de helft van de arbeidsmarkregio’s aangesloten. Ook de adviseurs van het UWV in de regio gaan alle leerwerktrajecten in Dennis opvoeren waardoor er een compleet overzicht ontstaat van alle leerwerktrajecten en de WSP’s en gemeenten deze leerwerktrajecten op één centrale digitale plek kunnen raadplegen.

Wat is Eva?

Eva is dé instrumentengids voor werkzoekendendienstverlening. We zien dat meer en meer gemeenten aansluiten op Eva, ook in regioverband. Het UWV heeft daarnaast besloten om ook op Eva aan te sluiten en landelijke instrumenten op te voeren die vervolgens zichtbaar worden in alle Eva-omgevingen. Er zijn inmiddels 65 gemeenten die gebruikmaken van Eva.

Methodisch werken met Eva

In het laatste nummer van iBestuur (april 2022) gaat Roland Blonk dieper in op Methodisch werken met Eva, en de wetenschappelijke onderbouwing van de tool. Het artikel beschrijft hoe het werken met Eva bijdraagt aan het ontwikkelen van vakmanschap en intrinsieke motivatie van de professional. Ronald Blonk is bijzonder hoogleraar Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid aan Tilburg University én als hoofdonderzoeker van TNO betrokken bij Eva.

Online bijeenkomst Dennis & Eva op 24 mei

Nieuwsgierig? We nodigen u graag uit voor een online informatiebijeenkomst over instrumentengidsen Dennis & Eva op dinsdag 24 mei 2022. Op deze bijeenkomst hoort u meer over de werking van instrumentengidsen Dennis & Eva, wat de voordelen zijn voor uw organisatie en hoe uw gemeente of arbeidsmarktregio deze tools kan inzetten. Kunt u niet op 24 mei? Na de zomer volgt een nieuwe reeks online informatiebijeenkomsten.

Meer informatie