Kennisbank VNG Naleving (284)

Kennisbank naleving is onderdeel van:
Filter resetten

Rapport: ‘Naar meer standaardisatie in het toezicht’

VNG Naleving heeft Significant Public gevraagd onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid en het draagvlak voor standaardisering van toezichtrapportages en handhaving jaarverslagen. De verwachting hierbij is dat het openbaarmaking vereenvoudigt en de administratieve lastendruk voor gemeenten vermindert.Meer lezen

Van pionieren naar structureren

Edward van der Torre van het bureau Lokale Zaken voerde onderzoek uit naar de aanpak van zorgfraude door gemeenten. Eén van zijn conclusies luidt: een gemeentelijke visie op fraudebestendige zorg is noodzakelijk. In dit rapport leest u hoe u dit...Meer lezen

Een zorgelijk gebrek aan daadkracht

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van zorgfraudebestrijding. In het kritische rapport concludeert de Rekenkamer dat de bestrijding van zorgfraude in de praktijk niet of nauwelijks werkt.Meer lezen