Datum
Organisatie
VNG Naleving

Mohammed al Temimi houdt zich bij de gemeente Rotterdam en Divosa bezig met de implementatie van de Wet inburgering. In zijn vorige functie bij een re-integratiebedrijf was hij onder meer actief met de integratie van ex-statushouders die nog altijd slecht Nederlands spraken. In deze periode zag hij dat het cruciaal is om het leren van nieuwe vaardigheden door nieuwkomers bij werkgevers en het bijbrengen van de cultuur te fragmenteren.

Soort
Best practice

Kennisdossier Naleving nieuwe Wet inburgering

In het kennisdossier Naleving nieuwe Wet inburgering vindt u handvatten die u helpen bij het inrichten van preventie, toezicht en naleving voor de Wet inburgering 2021. We vullen dit kennisdossier regelmatig aan met nieuwe informatie en documentatie. Het is primair bedoeld voor beleidsmedewerkers, maar is interessant voor iedereen die betrokken is bij (de uitvoering van) deze wet.

In het nieuwe inburgeringsstelsel spelen gemeenten een centrale rol in de begeleiding en ondersteuning van inburgeraars. Ook bent u als gemeente verantwoordelijk voor het handhaven van de verplichtingen van de inburgeraar en voor de kwaliteit van het inburgeringsaanbod.

Het maatschappelijke doel van de nieuwe Wet inburgering is dat alle inburgeraars zo snel mogelijk en volwaardig mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving. De wet gaat volgens planning in op 1 januari 2022.