Datum
Organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Soort
Wet- en regelgeving

Gemeenten zijn verplicht elke persoon die (naar verwachting) binnen een half jaar tenminste 4 maanden rechtmatig in Nederland verblijft in te schrijven als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit schrijft staatssecretaris Knops (BZK) in antwoord op vragen van Kamerlid Peter (CDA) over de problemen die dak- en thuislozen ondervinden bij het inschrijven in de BRP.

Wetswijziging in voorbereiding

Deze plicht van gemeenten tot inschrijving is er vanuit de Wet BRP. Omdat de bewoordingen in deze wet nog niet duidelijk genoeg zijn, heeft de staatssecretaris een wetswijziging in voorbereiding. Deze gaat verduidelijken dat gemeenten verplicht zijn een burger ambtshalve te registreren op een briefadres indien betrokkene geen woonadres heeft en zelf ook geen aangifte doet of kan doen van een briefadres. Dit wetsvoorstel biedt hij, naar verwachting, in het najaar van 2019 aan de Tweede Kamer aan.

Signalen problemen bij inschrijving in BRP

Om de behandeling van signalen over problemen bij inschrijving in de BRP van dak- en thuislozen te stroomlijnen, is in maart bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens een meldpunt ingericht. Hier kunnen maatschappelijke organisaties problemen met inschrijvingen in de BRP melden. Ze kunnen dat doen via het e-mailadres info@rvig.nl onder vermelding van 'briefadres'.