Datum
Organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Soort
Wet- en regelgeving

Staatssecretaris Knops (BZK) geeft antwoord op vragen van Kamerleden Peters en Van der Molen (CDA) en vragen van Kamerlid Van Dijk (SP) over het bestaan van zogenaamde 'spookburgers' en gemeenten die een briefadres weigeren.

Ongewenste situatie

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een uitzending van de Monitor, waarin wordt aangetoond dat aanvragen voor briefadressen van dak- en thuislozen door gemeenten nog steeds met regelmaat worden afgewezen. Volgens de staatssecretaris gaat het om minder personen dan in Monitor wordt gesteld, maar het is desalniettemin een ongewenste situatie.

De staatssecretaris heeft een brief gestuurd aan gemeenten om aandacht te vragen voor de problematiek en in het bijzonder de verplichting om in te schrijven. Deze brief besteedt ook aandacht besteed aan de vereiste samenwerking tussen burgerzaken en sociaal domein.

Plicht tot inschrijven vanuit de Wet BRP

Gemeenten hebben, vanuit de Wet BRP, een plicht tot inschrijven. Er is dus al een wettelijke verankering van het recht op een briefadres, meldt de staatssectaris. Maar omdat de bewoordingen in de Wet BRP met betrekking tot het inschrijven van personen op een briefadres in de dagelijkse uitvoeringspraktijk nog niet altijd duidelijk genoeg blijken te zijn, kondigt de staatssecretaris aan een wetswijziging in gang zetten om te expliciteren dat gemeenten verplicht zijn een burger ambtshalve te registreren op een briefadres, indien betrokkene geen woonadres heeft en zelf ook geen aangifte doet of kan doen van een briefadres.

Daarnaast is de staatssecretaris in overleg met Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken over de beleidsregel briefadres.

Gemeentenieuws SZW

De staatssecretaris van SZW gaat in de eerstvolgende Gemeentenieuws SZW aandacht vragen bij gemeenten voor het feit dat niet enkel centrumgemeenten een bijstandsuitkering kunnen verlenen aan daklozen, maar dat iedere gemeente via de BUIG (de gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet) gecompenseerd wordt voor het verlenen van een bijstandsuitkering aan daklozen.