Datum

Organisatie

VNG Naleving

Soort

Handreiking/factsheet

Om te bepalen of een cliënt recht heeft op een uitkering moet u o.a. de feitelijke woon- en verblijfsituatie van de cliënt vaststellen. Heeft u twijfel over deze woon- en verblijfsituatie dan kunt u een huisbezoek afleggen. U dient hierbij wel goed af te wegen of het afleggen van het huisbezoek het juiste middel is. Kunt u het beoogde doel – vaststellen woon- en verblijfsituatie - bereiken met een ander, minder ingrijpend middel, dan dient u voor dat middel te kiezen.