Datum

Organisatie

VNG Naleving

Soort

Onderzoek

De aandacht voor de aanpak van zorgfraude door gemeenten groeit. Casuïstiek en verhalen in de media tonen de noodzaak daarvoor ondubbelzinnig aan. Ze laten ook zien dat de fraude zich in verschillende vormen manifesteert. Het rapport ‘Een wereld te winnen’ geeft inzicht in aard én aanpak van zorgfraude.

VNG Naleving gaf het bureau LokaleZaken opdracht om de fraude binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet inzichtelijk te maken en aanbevelingen te doen voor een effectieve aanpak. Het resultaat is het rapport ‘Een wereld te winnen’ | Over zorgfraude (Wmo 2015 en Jeugdwet)’. Hierin worden onder meer 6 fraudestrategieën en 63 fraudetactieken onderscheiden.

Deze rapportage brengt de praktijk van zorgfraude in beeld en laat zien hoe fraudeurs handelen. Daartoe worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  1. Wat is de aard van de zorgfraude op het terrein van de Wmo 2015 en Jeugdwet?
  2. Wat zijn methoden waarmee door rechtspersonen zorgfraude wordt gepleegd op het terrein van de Wmo 2015 en Jeugdwet?
  3. Wat leren frauduleuze methoden over gelegenheidsstructuren voor zorgfraude op het terrein van de Wmo 2015 en Jeugdwet?
  4. Welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd om de zorgfraude op het terrein van de Wmo 2015 en Jeugdwet te verminderen?

Het rapport is verschenen in twee edities: een publieksversie en een interne versie voor gemeenten en partners. De interne versie gaat dieper in op de fraudestrategieën en -tactieken. Voor deze versie moet u inloggen op de site van de VNG.

Hier kunt u inloggen op MijnVNG. Heeft u nog geen account? Op deze pagina maakt u binnen een handomdraai een account aan.

Routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving | Wmo 2015 en Jeugdwet

Met de inrichting en uitvoering van preventie, toezichts- en handhavingstaken voorkomt u dat kwetsbare burgers de dupe worden van frauduleuze praktijken. De routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving | Wmo 2015 en Jeugdwet, geeft u aan de hand van vier fasen inzicht in alle stappen en activiteiten die nodig zijn voor een effectieve inrichting en uitvoering van de preventie-, toezichts- en handhavingstaken. Bij elke stap vindt u informatie en instrumenten, zoals factsheets, handreikingen, community, (online) trainingen en gemeentelijke praktijkvoorbeelden, die u hierbij helpen.