Datum
Organisatie
Ministerie BZK
Soort
Wet- en regelgeving

Minister Ollongren ( BZK) geeft een reactie op het verzoek van de Kamerleden Koerhuis (VVD), Ronnes (CDA) en Beckerman (SP) op de berichtgeving met betrekking tot woonfraude vanuit het perspectief van illegale onderverhuur. In de brief gaat de minister tevens in op een aantal moties waarin verschillende verzoeken worden gedaan om woonfraude beter aan te kunnen pakken.

Illegale (onder)verhuur

Illegale (onder)verhuur maakt misbruik van de krapte op de woningmarkt. Met langere wachtlijsten voor de mensen die in aanmerking komen voor een betaalbare huurwoning tot gevolg. Bovendien is het maatschappelijk onacceptabel dat er onrechtmatig verdiend wordt aan sociale huurwoningen. Daarom is Ollongren van plan om in de Huisvestingswet de maximale bestuurlijke boete te verhogen voor gevallen waarin sprake is van herhaaldelijk illegale onderverhuur. Dit zal worden geregeld in het komende wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte.

De juridische mogelijkheden

In de brief worden de juridische mogelijkheden toegelicht om woonfraude in de vormen van illegale onderverhuur en illegale kamerverhuur tegen te gaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de juridische verkenning die naar aanleiding van de 2 moties Koerhuis-Beckerman is verricht. Bij deze verkenning is gekeken naar woonfraude in een juridische context, meer in het bijzonder in de rechtspraak. De uitkomsten hiervan zijn als bijlage bij de brief gevoegd.