Datum
Organisatie
Ministerie BZK
Soort
Wet- en regelgeving

Minister Ollongren ( BZK) informeert mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van de toeristische verhuur van woningen.

Digitale deeleconomie

De kern van de problematiek bij toeristische verhuur van woningen is dat de handhaving op oneigenlijk gebruik van woonruimte, overlast, veiligheid en behoud van leefbaarheid complex en tijdrovend is, omdat het voor de gemeente onduidelijk is welke woningen voor toeristische verhuur worden aangeboden. Dat blijkt uit gesprekken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en een aantal gemeenten.

Registratieplicht

De minister is van plan een wettelijke registratieplicht voor aanbieders van toeristische verhuur mogelijk te maken in de gemeenten die in hun huisvestingsverordening regels stellen over toeristische verhuur van woonruimte. Dat kan een oplossing bieden voor het gebrek aan informatie.

Registratiesysteem

De betrokken partijen zijn gezamenlijk een registratiesysteem aan het verkennen vanuit de wens om een uniform en laagdrempelig registratiesysteem te realiseren omwille van de uitvoerbaarheid van de registratieplicht.