Zestien West-Brabantse gemeenten zetten zich samen in om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo willen ze arbeidsmigranten beter wegwijs maken in hun tijdelijke woonplaats en kwaliteitseisen stellen aan huisvesting om zo uitbuiting van arbeidsmigranten tegen gaan.

Diverse problemen rondom arbeidsmigranten zijn duidelijk, zoals slechte huisvesting, uitbuiting, geen toegang tot (medische) voorzieningen en dat mensen geen woning meer hebben als het werk bij de werkgever stopt. Gemeenten, de provincie Noord-Brabant en Regio West-Brabant slaan daarom de handen ineen om deze situatie te verbeteren. Dit willen zij doen door ruimte te maken voor goede huisvesting, kwaliteitseisen te stellen aan nieuwe huisvesting en het beheer daarvan. Ook willen zij arbeidsmigranten beter wegwijs maken in hun tijdelijke woonplaats. Daarom werd onlangs het afsprakenkader Arbeidsmigranten ondertekend. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, huisvesters en maatschappelijke organisaties ziet het kader als opmaat naar een betere samenwerking. Hiermee loopt West-Brabant voorop met een regionale integrale aanpak. Ook is het een van de eerste regio’s die invulling geeft aan de aanbevelingen van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer.

Meer informatie

Het volledige artikel staat op de website van de Internetbode.